Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA  NR 007.23.2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

z dnia  19 grudnia 2011 roku

w sprawie: wyboru Sekretarza Zgromadzenia Związku.

 

Na podstawie § 11 ust. 3, §12 ust.2 i § 16  Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów      i Kanalizacji w Koninie, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

§1

Na Sekretarza Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wybiera się:

 

Pana Józefa Dropa

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 15 listopada 2011 roku za nr 007.21.2011 Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie podjęło uchwałę w sprawie wykreślenia Gminy Dąbie ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wobec wycofania przez gminę z eksploatacji Związku, prowadzonej przez podmiot gospodarczy utworzony w tym celu, urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacji sanitarnych.

Zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie mandat przedstawiciela gminy wygasa również z chwilą ustania członkowstwa gminy, której mandat dotyczy Związku.

Ponieważ Gmina Dąbie została wykreślona ze Związku na mocy prawomocnej aktualnie uchwały, automatycznie wygasł mandat jej przedstawiciela tj. Burmistrza Gminy -  Zbigniewa Mielczarka.

Wobec  powyższego Zbigniew Mielczarek nie może pełnić funkcji Sekretarza Zgromadzenia Związku co uzasadnia przeprowadzenie nowych wyborów Sekretarza Związku.