Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 11/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za pierwsze półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Związku przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za pierwsze półrocze 2010 roku w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Prezesa Zarządu Związku do przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za pierwsze półrocze 2010 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za pośrednictwem Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E

Obowiązek sporządzenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za pierwsze półrocze wynika z przepisu art. 266 ust 1 powołanej w uchwale ustawy o finansach publicznych. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze do 31 sierpnia danego roku. Informacja z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W informacji przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków Związku za pierwsze półrocze w układzie klasyfikacji budżetowej w stosunku do planowanych wielkości do realizacji. Omówiono realizację wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. Za przyjęciem sprawozdania przemawia dobre wykonanie dochodów które zostały zrealizowane w 71,31% założonego planu, natomiast wydatki znajdują pokrycie w planowanych kwotach na rok 2010.