Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Nr 007.8 z 25 maja 2011

UCHWAŁA NR 007.8.2011

Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

z dnia 25  maja 2011 roku

w sprawie: wyboru członka Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie.

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

§ 1

Na Członka Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie wybiera się:

Pana Andrzeja Grzeszczaka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Na Posiedzeniu Zgromadzenia 23 lutego 2011 roku  dotychczasowy  Członek  Komisji  Rewizyjnej- Andrzej Piątkowski  zrezygnował z pełnienia funkcji Członka  Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. W związku z powyższym zachodzi konieczność uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

P R O T O K Ó Ł

Komisji Skrutacyjno-Wyborczej z dokonanego w dniu.....lutego 2011 roku w Koninie wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie przez Zgromadzenie ZMWiK w Koninie.

 

Komisja Skrutacyjno-Wyborcza ukonstytuowała się w składzie:

 

1/ ................................................ - Przewodniczący

2/ ................................................ - Członek

3/ ................................................ - Członek

 

Na Członka Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zgłoszono następujące kandydatury:

 

1/ .........................

2/ .........................

3/ .........................

4/ .........................

 

Na Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie obecnych było .... Członków uprawnionych do głosowania.

W toku głosowania oddano ..... głosów, w tym ważnych .......

W głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

 

1/ .............................    głosów

2/ ..............................   głosów

3/ ..............................   głosów

4/ ..............................   głosów.

 

Na Członka Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie,

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów zostali wybrani:

........................................................................

którzy otrzymali największą liczbę  ........ głosów.

 

Podpisy Komisji Skrutacyjno-Wyborczej:

??????????????????????

2/  ?????????????????????...

3/  ??????????????????????