Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA   Nr 007. 13. 2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

z dnia 15 czerwca 2011roku

w sprawie  określenia ilości  wody dla celów przeciwpożarowych pobieranej przez poszczególne gminy uczestniczące w Związku,  z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę eksploatowanych przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o.  w Koninie.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 i art.27 ust.1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / t. j.

z 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zm. zmianami/, Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§1

Ilość wody pobieranej przez poszczególne gminy dla celów przeciwpożarowych z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę eksploatowanych przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o.   w Koninie ustala się w wysokości 0,8% ogólnej ilości wody wyprodukowanej dla danej gminy.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia


Uzasadnienie

W związku z licznymi wystąpieniami gmin uczestniczących w Związku, w przedmiocie określenia ilości wody  pobranej przez te gminy dla celów przeciwpożarowych z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę eksploatowanych przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie, Zarząd Zakładu  wystąpił  do Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z wnioskiem o ustalenie   ilości wody   dla celów przeciwpożarowych, pobieranej przez poszczególne gminy uczestniczące w Związku, z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę eksploatowanych przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie.

Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 25 maja 2011 roku po przeanalizowaniu  propozycji przedstawionych przez Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie wystąpił do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z projektem uchwały w sprawie określenia ilości  wody pobieranej przez poszczególne gminy uczestniczące w Związku dla celów przeciwpożarowych, z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę eksploatowanych przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie.

Ze względu na niemożność opomiarowania ze względów ekonomicznych oraz lokalizację hydrantów zużycia wody na te cele,  projekt zakłada określenie ilości wody  pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia  w wodę dla celów przeciwpożarowych w procencie do ilości wody wyprodukowanej dla danej gminy.

Po przedstawieniu stanowiska Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie oraz przedstawicieli poszczególnych gmin członkowskich oraz mając na uwadze, iż zawarta w projekcie uchwały Zgromadzenia Związku ilość wody pobranej dla celów przeciwpożarowych, kształtuje się na poziomie kosztów ponoszonych przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie na te cele, uchwalono ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe zgodnie z wnioskiem.