Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR  007.14.2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

z dnia 30 czerwca 2011 roku

 

w sprawie ustanowienia Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Koninie następcą prawnym w zakresie projektu pn. ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Subregionie Konińskim".

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w zw. z art. 69 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwała się. co następuje:

§1

Ustanowić Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. w Koninie następcą prawnym Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w zakresie projektu pn. ? Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Subregionie Konińskim".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.201lr.

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 007.14.2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

W celu realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie powołał spółkę prawa handlowego - Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. w Koninie. Spółka powyższa może być także Beneficjentem projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Na mocy uchwały Zgromadzenia Związku Nr 007.9.2011 dnia 25 maja 2011 roku została zlikwidowana Jednostka Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie (JRP), która realizowała projekt p.n. ?Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Subregionie Konińskim".

W związku z likwidacją JRP należało ustanowić jej następcę prawnego dla prowadzonego projektu, w tym przypadku Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. w Koninie.

Poprawiony (środa, 23 listopada 2011 10:40)