Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Wykonanie dochodów budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie za III kwartał 2011 roku .

Dochody ( w zł )

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody bieżące

454.109,00

326.401,95

71,88

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 2900

wpłaty gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt

302.000,00

146.183,10

48,40

750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

 

§ 2900

składki członkowskie gmin

31.109,00

31.109,00

100,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

§ 0730

wpłaty z zysku jednoosobowej  spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych w Koninie

120.000,00

120.000,00

100,00

758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

1.000,00

29.109,85

2.910,98

§ 0920

odsetki od środków na rachunkach  bankowych

1.000,00

1.319,20

 

§ 0970

wpłaty  z rozliczeń z lat ubiegłych

0,00

27.790,65

 

 

Dochody majątkowe

94.647,60

0,00

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6659

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu

94.647,60

0,00

0,00

 

Dochody ogółem

548.756,60

326.401,95

60,07

Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie za III kwartał 2011 roku .

Wydatki ( w zł )

Plan

Wykonanie

% wykonania

Wydatki bieżące

474.109,00

222.140,77

46,85

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

302.000,00

119.284,61

39,50

§ 3020

1.500,00

0,00

 

§ 3030

500,00

0,00

 

§ 4010

170.700,00

64.876,39

 

§ 4040

17.300,00

16.669,38

 

§ 4110

30.000,00

12.990,28

 

§ 4120

4.700,00

1.998,86

 

§ 4170

31.000,00

15.200,00

 

§ 4210

8.500,00

1.849,52

 

§ 4280

200,00

0,00

 

§ 4300

17.000,00

1.693,12

 

§ 4350

1.500,00

0,00

 

§ 4360

3.000,00

962,24

 

§ 4370

3.000,00

981,91

 

§ 4380

1.000,00

0,00

 

§ 4410

6.000,00

1.392,15

 

§ 4430

500,00

0,00

 

§ 4440

4.600,00

670,76

 

§ 4700

1.000,00

0,00

 

750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

 

169.009,00

102.856,16

60,86

§ 3030

51.000,00

29.857,61

 

§ 4010

52.600,00

34.603,51

 

§ 4040

4.300,00

4.202,40

 

§ 4110

9.100,00

5.822,36

 

§ 4120

1.400,00

950,75

 

§ 4170

7.800,00

1.200,00

 

§ 4210

2.000,00

1.534,77

 

§ 4280

200,00

0,00

 

§ 4300

33.809,00

22.256,88

 

§ 4360

1.200,00

0,00

 

§ 4370

1.200,00

285,48

 

§ 4410

500,00

51,50

 

§ 4430

1.000,00

0,00

 

§ 4440

1.900,00

1.640,90

 

§ 4610

0,00

120,00

 

§ 4700

1.000,00

330,00

 

758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

3.100,00

0,00

0,00

§ 4810

3.100,00

0,00

 

 

 

 

 

Wydatki  majątkowe

94.647,60

51.948,30

54,87

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

94.647,60

51.948,30

54,87

§ 6059

94.647,60

51.948,30

 

Ogółem wydatki

568.756,60

274.089,07

48,19

Nadwyżka / deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie na 2011 r -  III półrocze 2011 roku .

Wyszczególnienie

Plan na 2011 rok                    ( po zmianach)

Wykonanie za I kw 2011 r

Wskaźnik %

Dochody

548.756,60

326.401,95

60,07

 

Wydatki

568.756,60

274.089,07

48,19

Nadwyżka/Deficyt

- 20.000,00

52.312,88

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wg. działów klasyfikacji budżetowej za III kwartał 2011 roku

Dział

Dochody

Wydatki

Plan na 2011r ( po zmianach)

Wykonanie za II kw 2011 roku

% wykonania

Plan na 2011r ( po zmianach)

Wykonanie za II kw 2011 roku

% wykonania

010

396.647,60

146.183,10

36,85

396.647,60

171.232,91

43,17

750

31.109,00

31.109,00

100,00

169.109,00

102.856,16

60,86

756

120.000,00

120.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

758

1.000,00

29.109,85

2.910,98

3.100,00

0,00

0,00

Razem

548.756,60

326.401,95

60,07

568.756,60

274.089,07

48,19